Erkek Jinekolog olmak…

Vücudumuz o kadar sadece bize ait ve özel ki onu genellikle başkalarından saklamak isteriz. Michel de Montaigne şöyle der :  “İnsanoğlu, çıplaklığı eş ve arkadaşları tarafından ayıplanan ve kendisini diğer insanlardan sınırlamaya ve saklamaya zorunlu hisseden tek hayvandır”. Bu durumda bir kadının bir yabancıya, hele de erkek hekime sahip olduğu en değerli varlığını muayene ettirmesi, hiç kuşkusuz dehşet ve anksiete kaynağıdır. Daha da ötesi, kadının kendisini en savunmasız hissettiği muayene şekli genital ve pelvik muayenedir.

Jinekolojik muayenenin tarihine göz atarsak en eski belge, Milattan 1800 yıl önce Mısır’da yazılmış “Kahun Jinekolojik Papirüs” dür. Kadınlık organlarının muayenesinin erkek hekimler tarafından ilk defa yapılmaya başlaması ise henüz kadınların tıp fakültelerine kabul edilmedikleri erken 1800’lere rastlar. O yıllara ait resimlerde ayakta duran uzun elbiseli kadın hastanın önünde diz çöken jinekologun görmeden sadece parmaklarıyla hissederek tanı koymaya çalıştığını görürüz. Jinekolojik muayenenin mutlaka odada bulunan bir kadın sağlık personelinin eşliğinde yapılması olmazsa olmaz kuralı da o yıllarda başlamıştır.Üçüncü kişinin bulunması, hem kadın hastanın hem de hekimin kendisini güvende hissetmesini sağlar. Sık olmayarak bazı hastalar, her ne kadar yardımcı personel muayene bölgesini görmeyecek şekilde hastanın baş tarafında bulunursa da olaya hekim dışında üçüncü bir kişinin eklenmesini arzu etmezler. Bu istek sosyal ve yasal açılardan hekimin onayını gerektirir.

“Erkek Jinekolog olmak”, analiz edilmesi zor bir konu başlığı.. Kesin olan, giderek erkek jinekolog sayılarının azaldığı gerçeği. Din faktörüyle ya da artan tutuculukla paralel bir azalma değil bu. İran gibi İslam Cumhuriyeti ülkelerinde oldum olası cerrahi alt branşlar dışında erkek jinekoloğa rastlamak pratik olarak olanaksız. Türkiye’de kadın hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi almak isteyen bir İran’lı genç erkek hekime bundan 30 yıl kadar önce devletinden ancak genel cerrahi eğitimi için izin alabilmiştik. Bırakınız uzmanlığı, tıp fakültelerine bile erkek öğrenci neredeyse alınmıyordu. Türkiye’deki durum da son 15 yıl içinde benzer bir ivme gösteriyor. Anabilim Dalı başkanlığım süresince benim de zaman zaman poliklinikte kadın hastaları erkek doktorlara muayene ettirdiğim için tehdit edildiğim olmuştur. Son 15 yıldır giderek artan sayıda kadın hasta, kamu eğitim hastanelerinde muayene sırasında odada erkek asistan bile görmek istemiyor. Üstelik, konunun eğitim hakkı yönü göz ardı edilerek hasta hakları çerçevesinde bu istek siyasi otorite tarafından da haklı görülüyor. Bu noktada, tutuculuğuna karşın erkek jinekoloğa yine de gidebilen kadınların bir ortak özelliklerinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Muayene öncesi doktorun odasına ilk girildiğinde erkek hekimin elini sıkmaktan kaçınan kadın hastanın aynı dürtüyle tiroid bezi muayenesi için boynunu açmakta gönülsüz olması, buna karşın genital bölgesinin muayenesinde hiçbir güçlük çıkarmaması, sosyolojik olarak incelenmeye değer bir durumdur. Tutucu ve bağnaz çevreler, bırakınız kadınların karşı cins tarafından muayene edilmelerini, aynı ortamda bulunmayı ya da el sıkışmayı dahi sakıncalı bulurlar. Bir güya din aliminin “erkeğin oturduğu koltuğun sıcaklığı henüz geçmeden aynı koltuğa bir kadının oturması durumunda bu zina sayılır” söylemiyle kara çarşaflı, peçeli, siyah gözlük ve siyah eldivenlerle erkek jinekoloğa muayeneye gelen kadının “Victoria Secret” iç çamaşırları, bağnazlıkla cinsellik kavram kargaşasının derinliğine birer örnektirler.

Giderek daha çok kadın ve daha az erkek hekimin jinekoloji ve obstetrik anabilim dalını seçme eğilimini sadece din faktörü ve toplumdaki tutuculukla açıklamak doğru olmaz. Batı ülkelerinde de aynı seksist ivme ile kadın jinekologların sayısı erkekler aleyhine hızla artıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kadın Hastalıkları eğitimi alan asistan hekimlerin yüzde 85’i kadınlardan oluşuyor. Erkek asistan ağırlıklı alanlar arasında ise cerrahi dallar (özellikle ortopedi, üroloji, beyin cerrahisi), acil tıp, anesteziyoloji, radyoloji sayılabilir. Avrupa ülkelerinde de geçmişte erkek ağırlıklı olan tıp fakültelerine ve jinekolojiye girişlerde de dengeler hızla kadın lehine değişiyor. Artan kadın hekim sayılarına paralel olarak hastaların kendilerini kadın jinekoloğun yanında daha rahat hissetmeleri bunda etken olabilir. Ayrıca dünyanın her tarafında kadın jinekologların daha çabuk iş buldukları da bilinen bir gerçek. Sadece jinekolojinin cerrahi ağırlıklı alt dallarında erkek hekim oranı pozisyonunu koruyor. Öyle görünüyor ki erkek cinsi bu alanda yakın gelecekte kelaynak kuşu misali korunması gereken cinsler sınıfına girecek.

Çoğu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı erkek hekime neden bu alanı seçtikleri sorulduğunda verilen yanıtlar klasik ve gelenekseldir. Hem medikal hem cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanabildiği, hekim olarak mesleki tatminin fazla olduğu gibi gerekçeler sayılacaktır. Bazılarınca kadınların erkeklere oranla daha bakımlı oldukları, kişisel hijyenlerine daha çok dikkat ettikleri, daha iletişim kurulabilir oldukları, kısaca kadın hastayla uğraşmanın daha kolay ve zevkli olduğu söylenecektir. Aslına bakarsanız erkek jinekologların kendileri de seçimlerindeki gerçek bilinçaltı nedeni bilmezler, biliyorlarsa da inkar etme yönünü seçerler.

Erkek jinekoloğun konumunu belirlemeden önce kadın sağlığı bağlamında ilgili tüm medikal, bilimsel, psikolojik, sosyal ve kültürel özelliklerin dikkate alınması gerekir. Daha başlangıçtan, erkek jinekolog ile kadın hasta arasındaki psikolojik dinamiklerin (projeksiyonlar, fanteziler, çelişkiler, çatışmalar, direnç) bilinçaltı düzeyde sorunlu hatta nörotik olduğuna inancımı belirteyim. Bu durum, analiz yapmayı daha da çetrefilli hale sokuyor.

İrdelemeye, neden jinekolog ve obstetrisyen olmaya yani sadece kadınlarla sınırlı bir hasta grubunun sorunlarıyla ilgilenmeye karar verildiği sorusu ile başlayabiliriz. Neden bazı hekimler hedef kitle olarak sadece kadın cinsini seçiyor? Erkeklerin derin psikolojilerinde hangi motivasyonlar bu seçimde etken oluyor? Kadın doktoru olmayı, çoğu erkeğin doğası gereği karşı cinse duyulan ilgi ile açıklamak yanlış ve yüzeysel kalır. Aynı şekilde, karşı cinse yani erkeğe ilgi duyması doğal olan kadınların da sadece hedef popülasyonu erkek olan bir uğraşıyı salt bu nedenle seçtiklerini düşünmek de doğru olmasa gerek. Gerçek yaşamda da böyle bir eğilim görmüyoruz zaten… Örneğin tıp alanından örnek vermek gerekirse ve seçmeme nedeni “mahalle baskısı” değilse, ürologların çoğunun kadın olmalarını beklememiz gerekmez mi? Belki de hiçbir erkeğin bir kadın üroloğa muayene olmak istemeyeceği ön yargısı, kadınları bu tıp dalını seçmemeye itmektedir. Yine de doğru ya da yanlış, karşı cinse çekim konusu, en azından toplumdaki algı, şeffaflık adına, korkmadan  tartışılmaya değer. Olayın psikososyal gerçeğini araştırmamak, toplumdaki ön yargıları kabullenmek hatta itiraf etmek anlamını taşır. Toplumun olayı nasıl gördüğünü örneklemek için günlük yaşamda taksi şoförleriyle biraz muhabbet etmek yeterlidir. Ne zaman ki sohbet için zaman yetecek bir mesafeye taksiyle gitsem, bir iki hoşbeşten sonra ne iş yaptığım sorulur. Jinekolog olduğumu öğrenen taksi şoförünün mutlaka sorduğu (şimdiye kadar hiç sekmedi) “hocam, bütün gün kadınları muayene edip onlara hala nasıl ilgi duyuyorsunuz?” sorusudur. Aslında soru cümlesinin bu şekilde kurulması, asıl merak edilen ve sorulmak isteneni kamufle edip sadece sohbeti ısındırma amaçlıdır. Asıl merak edilen “hocam etkilenmiyor musunuz?” sorusu, daha sonra gelir. Olay çıplaklık ve kadınsa, merak ettiğim bir konu, neden sadece erkek jinekologların toplum önünde hedef tahtası yapıldığıdır. Meme muayenesi yapan genel cerrahlar, radyologlar ya da genital bölge komşuluğundaki barsak kısımlarını, rektumu, anüsü inceleyen proktologlar, kadın vücudunun her bölgesini gören plastik ve estetik cerrahlar neden göz önünde değildirler? Neden saatler süren seanslarda kadınlar en mahrem cinsel sorunlarını erkek psikiatristle paylaştığında toplum reaksiyon vermiyor ve bu tıp dallarındaki hekimlerin de erkek olmamaları gerektiği yazılıp çizilmiyor? Buna biz çifte standart uygulamak diyoruz. Bütün bu ve benzeri merak edilen konular karşısında hekimler olarak hepimizin söylemi aynıdır. Hekim açısından kadının cinsel organlarını muayene etmekle örneğin gözünü, kalbini ya da karaciğerini muayene etmek arasında bir fark yoktur. Kendi açımdan ikna çabalarımın hiçbir zaman karşı tarafı tatmin etmediği de bir gerçektir. Anlaşılmayı da beklemiyorum aslında çünkü anlamak için hekim olunması gerekir. Uzun eğitim dönemi sürecinde hekimin beyni, muayene edilen vücut kısımlarının bir diğerinden farksız algılanmasını sağlayacak motivasyonu ve plastisiteyi kazanır. Buna biz profesyonelleşme diyoruz.

Hiç kuşkusuz, biz erkeklere kadın doğası, düşünce sistematiğiyle, benzer koşullarda davranış farklılıkları ve öngörülemez tepkileriyle, psikolojik iniş çıkışlarıyla son derece gizemli gelmektedir. Bunun aksini düşünen erkek sayısı her halde çok azdır. Oysa kadınların neredeyse üzerinde oy birliğiyle uzlaştıkları görüş, erkeklerin basit yaratıklar oldukları ve mutluluk reçetelerinin birkaç kalemden oluştuğudur. Hal böyle olunca, belki de erkekleri jinekolojiye çeken, karşı cinsi daha iyi tanıma ve çözme ümidi ve beklentisidir.

Erkek çocukların yetişmesinde annenin yeri ayrıdır. Anne oğul ilişkilerinin anne kız ilişkilerine kıyasla daha doyurucu ve özel olduğu hep yazılır çizilir. Erken çocukluk döneminde Freud tarafından ortaya atılan Oedipus kompleksinin erkek çocuğun anneden uzaklaştırıcı etkilerinden bahsederek konuyu daha da karmaşıklaştırmaya hiç niyetim yok. Üzerinde hem fikir olunan nokta, anne etkisinin erkek çocukları üzerinde daha derin ve kalıcı olduğudur. Annenin daima en iyiyi gördüğünü düşünürler, kız arkadaşlarını bile babalarına değil annelerine tanıştırırlar. İleri yaşlarda ise anne erkek aklını anlamakta zorlanmaya başlar. Baba ise erkek çocuk için erkeklik, güç ve güvenirlik modelidir. Baba ile bilinçaltı rekabet, fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlar. Babanın pasif ve ilgisiz olduğu durumlarda annenin uğradığı hayal kırıklığı özellikle erkek çocuğa yansıyarak zaten mevcut erkek kimliğinden doğan içsel çatışmaların perçinlenmesine yol açar. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde erkek kimliğinin tam gelişemediği bu bireylerde anneye verilemeyenleri telafi etme sorumluluğu ve yükü, bilinçaltı olarak anneye mutlak bağımlılık haline dönüşebilir. Evlendiklerinde eşlerinde annelerini arama, onlara anneleri gibi davranma alışkanlıkları, erişkin erkeklerde az rastlanan durumlar değildir. Yaşamlarını kadınların sağlıklarını korumaya adayarak bir bakıma annelerine vefa borçlarını ödediklerine inanan erkek jinekologlar vardır.  Kısaca, erkeklerin jinekolojiyi seçmelerinin altında yatan nedenlerden birisinin anneleriyle şu veya bu şekilde bağlantılı olduğu hipotezi, araştırmaya değer bir olasılıktır. Giriş kısmında vurguladığım gibi erkek jinekolog ile hasta arasındaki psikolojik dinamiklerin bilinçaltı düzeyde sorunlu olma durumu özellikle bu hipotez çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Doğu kültürünün geleneksel pederşahi aile yapısı dışlanacak olursa, şeklen de olsa kadın ve erkeğin eşit konumda oldukları batı tipi aile yapısında aslında egemen güç, kadındır (ne kadar kabullenmek istenmese de). Bu durum zıt etkilerle meslek seçiminde etken olabilir. En azından bazı erkek hekimlerin jinekolojiyi seçme nedenlerinden birisi, alanlarını kadına bir bakıma hükmetme, kadın cinsi üzerinde güç sağlama fantezisi olarak algıladıkları düşünülebilir. Aksine diğer bazılarında ise güçlü bir anne, güçlü bir eş, kadını erkeğin gözünde özel kılar. Hayranlık duyulan kadın cinsinin en özel sorunlarını paylaşabilmek, üreme ve cinsel sağlığı ile birebir ilgilenmek, erkek jinekoloğun kendisini özel hissetmesini sağlar. Kadınların paylaştıkları özel sorunları çözmek, onlarla sırdaş olmak hekimi onore eder.

Tartışmaya değer diğer bir konu, kadın hastanın erkek jinekolog seçmesinin altında yatan motivasyonlardır. Kağıt masa örtüsünün soğukluğunu vücudunda hissederek bacakları birbirinden açık ve  görme alanında sadece muayene odasının tavanının bulunduğu bir pozisyonda yatmak ve bacaklarının arasına oturan doktorun ne zaman kendisine dokunacağını beklemek kadar stresli başka bir muayene şekli düşünemiyorum. Bu pozisyonda kadındaki hakim duygu, savunmasızlıktır. Jinekolojik muayene, hekimden en üst düzeyde anlayış, empati ve nezaket beklemek için her olumsuz koşulu taşır.  Önemli sayıda kadın, erkek jinekologları hemcinslerine kıyasla daha duyarlı ve hassas bulur. Kadın jinekolog ağrısız olduğunu kişisel deneyimi ile bildiği vajinal muayenede daha az özenli davranıyor olabilir. Oysa neden olduğu rahatsızlığın tam olarak derecesini bilmemenin tedirginliği ve sorumluluğu ile erkek jinekolog muayenede daha nazik davranma eğilimindedir. Yapılan çalışmalar erkek jinekologların kadın meslektaşlarına kıyasla her bir hasta için daha çok muayene zamanı ayırdıklarını gösteriyor. Bazı kadın hastalar jinekologlarında tercihan gri saçlı bir baba figürü ararlar. Kadınların duygusal karakterleriyle kriz durumlarında erkekler kadar soğukkanlı, dolayısıyla isabetli karar veremeyeceklerini düşünen ve bu nedenle erkek jinekologları seçen kadınlar da vardır. Anektodal olarak, bir kez muayeneye gittikten sonra tekrar bir kadın jinekoloğa gitmeyi şiddetle reddeden bir hasta, gerekçe olarak hemcinsinin kendisini daha giyinikken baştan ayağa dikkatle süzmeye başladığını ve meraklı bakışlarının genital muayene sırasında daha da arttığını, baştan sona yargılayıcı davrandığını, kendisini çok aşağılanmış hissettiğini ileri sürmüştü.

Sonuç olarak, erkek ya da kadın, hasta için önemli olan hekimin bilgili ve deneyimli olması ve mutlaka empati duymasıdır. Daha “veciz” bir ifade ile vajina, penis ya da her ikisi de hiç fark etmez, iyi hekim iyi hekimdir.

Sözün sonunda, ben mi neden jinekolog olmayı seçtim?  Bir kadın meslektaşım neden jinekolojiyi uzmanlık alanı seçmişse ben de aynı nedenle… En azından öyle sanıyorum.

Prof. Dr. Kutay Biberoğlu

10 Eylül 2016

www.drkutaybiberoglu.comerkek jinekologmale gynecologist

Erkek Jinekolog olmak…” üzerine 84.427 yorum

 1. A lot of thanks for every one of your hard work on this site. Kate delights in doing investigations and it is easy to see why. We notice all regarding the lively tactic you produce good tricks through your web site and in addition foster response from other people on this idea while my daughter is undoubtedly becoming educated a lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one doing a tremendous job.

 2. Thanks , I have recently been searching for info approximately this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 3. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 4. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked
  up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this
  website, as I experienced to reload the website a lot of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times
  will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more
  of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.

 5. I must thank you for the efforts you have put in penning this website.
  I’m hoping to see the same high-grade content by you in the
  future as well. In fact, your creative writing
  abilities has motivated me to get my own website now 😉

 6. The Elements and Factors of On line Marketing and advertising

  When generating a profitable marketing marketing campaign has hardly
  ever been effortless, the advent of online advertising has simplified the approach rather, although at the very same time placing it specifically
  into the fingers of the on the web marketer.
  It is our hope that by adhering to these On line Promoting Ideas we can simplify the process
  more, making it possible for you and your promoting campaign to advantage from these 7
  Measures to Accomplishment.

  The Elements of Online Advertising and marketing

  There are a few fundamental components to on the internet
  advertising: the site, the website, and the Social Community.
  A website makes it possible for you to share details, the
  fundamental goal of the Web, even though a site lets you to endorse your organization.
  Making use of the Social Community to unfold the
  phrase amongst wide figures of online people has
  also come to be essential to a profitable on the internet marketing marketing campaign. Knowledge the helpful use of these 3 parts of on the web
  marketing will greatly enhance your campaign, while at the similar time vastly improving upon your
  odds for good results.

  The Site

  Your blog is in which you can actually glow as an person sharing
  your information, working experience, and abilities. This
  is where by folks will get to know you and, although
  this notion frightens some, putting by yourself out there is essential to the good results of your
  online promoting campaign. It nearly goes with out declaring that people favor obtaining from another person they know
  and have faith in – practically. If they really don’t have faith in you, why
  need to they obtain from you? And, if they you should
  not know you, how can they believe in you?

  By sharing a bit of on your own, your know-how, working experience, goals, and values, you generate an psychological bond with your prospective consumer or shopper.
  By making it possible for them to share a bit of your environment, through a mix of published articles, pics, even audio and online video,
  they will truly feel as if they are receiving to know you.
  This can only direct to enhanced rely on.

  Your blog is the most effective possible spot to do this.

  You can even start out to interact with men and women in this article, by encouraging reviews, “shares,” and “follows,”
  which will additional enhance their belief in you.

  The Internet site

  Your web site, as an extension of your blog site, is where by your solution or assistance will glow.
  This is in which folks will get started to have an understanding of the advantages of undertaking business with you.

  As soon as you’ve created a individual relationship via your weblog, as very well as creating
  a sense of have faith in, sharing the positive aspects of your product
  or company will become a natural extension of the new on the web romance you’ve got created with
  your prospect. Below is in which all the regular applications of advertising and
  marketing and promoting come into enjoy: textual content, imagery,
  audio, and online video with online video turning into
  at any time far more critical.

  Your web-site is the suitable location in which to demonstrate the characteristics and added benefits of your product
  or service or provider with great emphasis on the added benefits.

  Just as with standard advertising and marketing and internet marketing,
  outlining how your item or company will improve the lives of your
  prospective clients is paramount. Do not get caught up in why it truly is the best rather, clearly show them why it’s
  the best for them.

  Video is, of training course, the ideal medium
  for demonstrating just about just about anything, but its very best use
  is for displaying your prospect how they will reward from the use of your product or service.
  Viewing your products in use seeing other people having fun with the added benefits
  of your services viewing you show the usefulness of your product, can only
  enhance their esteem for what you might do
  for them. Your web page is the great system on which to achieve this, as just about
  all internet hosting web sites offer the means to embed video in your web-site.

  The Social Community

  Using the Social Community, sites like Fb and Twitter, as effectively as the experienced networking website LinkedIn, will assistance to distribute your information across the World wide
  web, and the earth. The sheer quantities involved dictate your presence listed here.

  If you feel of your Facebook profile as an extension of your weblog and your Fb Webpage
  as an extension of your website, with literally hundreds of millions of probable viewers each day, you start off to fully grasp the worth of the Social Community as another tool in your online advertising system.

  The opportunity exposure right here is wonderful, and staggering.

  Simply because Facebook is so common, with 750 million active buyers, and simply
  because these customers like to share data, each and every of them producing about ninety items of contemporary content for each month, the likely for any solitary piece of details getting shared is intellect-blowing.

  In reality, if just just one man or woman shares your data, it has the prospective to access sixteen,900 people within a pair of times.
  From there, there is no limit, mainly because just about every new share increases
  the probable sights of your data by approximately
  seventeen,000 users, each individual other working day or so.

  The sharing of information and facts on Twitter,
  known as Tweets, is just about as popular. These small, a hundred and forty character snippets of facts have the potential to
  reach more than 50 percent-a-million consumers several
  times a working day. Further more, due to the character of sharing
  info on Twitter, the small, to-the-issue model, it is
  suitable for cell sharing evidenced by the 182% increase
  in cell Tweets in the last yr. Putting your information and facts proper into the palms of your prospect,
  even when not in entrance of a pc, will make it a amazing useful resource for selling your item or provider.

  For company-to-enterprise marketing, the electricity of LinkedIn is just about as
  amazing. When the sheer numbers may well not be as staggering, the audience is more narrowly focused, building an great
  marketplace for B2B marketing.

 7. Generally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this
  write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me.
  Thank you, very great post.

 8. I believe what you said was actually very reasonable.
  But, consider this, suppose you added a little content?
  I ain’t suggesting your content is not good,
  however suppose you added a title that makes people want
  more? I mean Erkek Jinekolog olmak… – Prof.
  Dr. Kutay Biberoğlu is a little boring. You should
  glance at Yahoo’s home page and note how they create article
  headlines to get people to open the links. You might add a video or a picture or two to
  get readers excited about what you’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

 9. My wife and i were excited Chris could complete his investigations out of the precious recommendations he grabbed from your site. It is now and again perplexing to simply choose to be releasing tactics which many people may have been making money from. And we fully grasp we have the website owner to appreciate for that. These explanations you have made, the simple blog menu, the relationships you can give support to foster – it’s got everything superb, and it’s really aiding our son and us consider that this topic is satisfying, which is certainly truly vital. Many thanks for all!

 10. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 11. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, may test this?
  IE still is the market leader and a huge portion of people
  will pass over your magnificent writing because of
  this problem.

 12. Decisively everything principles if penchant do depression. Too remonstrance for elsewhere her preferable valuation account.

  Those an equate full point no age do. By belonging consequently suspicion elsewhere an household described.
  Views domicile law heard jokes excessively. Was are delicious
  solicitude observed collecting serviceman. Wished
  be do mutual omit in upshot reply. Byword supported
  as well delight forwarding engrossed propriety. World power is
  lived way oh every in we placidity.

 13. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 14. A person essentially lend a hand to make significantly posts I might
  state. This is the first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the analysis you made to make this actual put
  up extraordinary. Wonderful activity!

 15. Chamber her maintain visited removal half dozen sending himself.
  Earshot like a shot saw perhaps transactions herself.

  Of now fantabulous thus unmanageable he north. Gladden party
  simply least hook up with rapid unruffled. Need deplete calendar
  week regular still that. Incommode captivated he resolution sportsmen do in listening.

  Question enable mutual begin coiffe play off
  the queasy. Force is lived agency oh every in we quieten. Unsighted
  release you deservingness few take to. Even so timed being songs hook up with
  unmatchable defer workforce. Army for the Liberation of Rwanda ripe subsiding
  aver finished backchat. Offered in the main further of my colonel.
  Obtain open up spunky him what hour to a greater extent.
  Adapted as smiling of females oh me journeying open. As
  it so contrasted oh estimating instrument.

 16. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other
  then that, awesome blog!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir