Çocuk sahibi olamayan infertil çiftler için temel bilgiler

Halk arasında yanlış olarak kısırlık diye bilinen infertilite kavramı nedir?

Kısırlık hiçbir yöntemle gebe kalamayacağı kesinleşmiş olan çiftler için kullanılır. Bugünkü bilgilerimiz ve teknolojilerle kısırlık neredeyse ortadan kalkmıştır. Ülkelerin yasal, dini ve moral mevzuatları nedeniyle bazı üreme yöntemlerinin kullanılamaması, göreli bir kısırlık durumu yaratabilir. Örneğin pek çok ileri batı toplumunda uygulanabilir olan eşler dışındaki üçüncü kişilerden alınabilecek sperm veya yumurta kullanımı ile elde edilebilecek gebelikler ya da gebeliği taşımak amacıyla kiralık anne kullanılarak yaptırılan doğumlar ülkemizde yasaktır, dolayısıyla bu işlemlere gereksinim duyan çocuksuz çiftler kısırlık kavramı içine alınmak zorundadırlar.

İnfertilitenin tanımı nedir? Kimler infertildir?

Günümüzde gebeliği denemeye başlayan çiftlerin çok acele ettiklerine şahit oluyorum. Sadece 2-3 ay içinde gebe kalamayan çiftler hemen soluğu bir hekimde alıyorlar. Bazıları ise daha da ileri gidip kulaktan dolma bilgilerle kendilerine kan testleri ya da ultrason yaptırmaya başlıyorlar ve başvurdukları doktorlar da hastayı ihmal etmiş gibi görünmemek için olsa gerek “siz evinize gidip biraz daha denemeye devam edin” diyemiyorlar. Bazen daha da kötüsü, aslında hiçbir sorunları olmadıkları halde bir takım gereksiz ilaçlara, hatta girişimlere maruz kalan çiftler için kısır döngü işte o zaman başlıyor, uygulanan yöntemlerle normal şekilde gebe kalabilme şansları bile azaltılabiliyor. Bu yanlış yaklaşımın zararlarına yazının ileri bölümlerinde tekrar değineceğim.

İnfertilite en az 1 yıl süreyle düzenli cinsel birleşmeye karşın gebelik ve sağlıklı bebek elde edilememesi durumudur. Deneme süresi çiftlerin özellikle kadının yaşına göre kısaltılıp uzatılabilir. Örneğin 18 yaşında evlenen bir kadının infertil kabul edilmesi için 2 yıllık bir deneme gerekebilirken, 38 yaşında çocuk sahibi olmaya karar veren bir kadın 6 aylık bir deneme sonrası incelenmeye aday olabilir.

Deneme süreleri erkek ve kadının normal üreme fonksiyonlarına sahip olmaları durumunda geçerlidir. En temel gebelik koşulları, erkeğin yeterli sperm hücresine sahip olmasını, kadının yumurtlamasını yani düzenli adet kanamaları görmesini ve sperm ile yumurtanın karşılaşıp döllenmenin olabilmesi için kadının rahim kanallarının yani tüplerinin açık ve normal bulunmasını gerektirir. Kadın eğer başlangıçtan başlangıca 21-35 gün arasında adet görüyorsa çok büyük olasılıkla yumurtluyor demektir. O halde düzensiz adet gören bir kadında gebeliği denemesi için belirli bir süre zaman tanımaya gerek yoktur. Benzer şekilde erkeğin vücut kıl dağılımında ve sakal büyümesinde bir eksiklik var, vücut yapısı enükoid dediğimiz bir yapıda ise, düzenli cinsel ilişkiyi engelleyecek cinsel fonksiyon bozukluğu varsa, amcalarda veya erkek kardeşlerinde sperm sorunu olduğu biliniyorsa yine zaman kaybetmeden tıbbi araştırmalara başlamak gerekir. Kadında kanalların açık olmadığı şüphesini yaratacak bir hastalık geçirme öyküsü anlatılmışsa, örneğin yüksek ateşle birlikte irinli iltihaplı akıntıyla birlikte alt karın ağrısı veya verem tanımlanmış veya rahim, yumurtalık veya barsaklarla ilgili bir cerrahi geçirilmişse hemen kanalların normal olup olmadıkları öncelikle araştırılmalıdır.

En kısa zamanda gebelik eldesi için düzenli cinsel ilişkinin tanımı nedir?

Düzenli, örneğin ideal olarak 28 günde bir adet gören kadınların olası yumurtlama günleri, kanamanın başladığı ilk günden itibaren 10-17. günler arasıdır. Bu sürede her gün veya gün aşırı cinsel birleşme sıklığı idealdir. Adet kanama başlangıçları 28 günün üzerinde ise eklenen her bir gün için yumurtlama günleri de bir gün ertelenmelidir. Örneğin 30 günde bir adet düzeni varsa ilişki günleri 12-19. günlere, 35 günde bir ise 17-24. günlere kaydırılmalıdır. Gün saymayı bir kenara bırakacak olursak haftada 2 veya 3 kez ilişki yeterlidir. Sıklıkla sorulan bir soru, ilişkide bulunduktan sonra vajinadan dışarıya meninin geri boşalmasının nasıl engellenmesi ile ilgilidir. Hatta bazı kadınlar, ilişki sonrası ayaklarını yukarıya kaldırarak veya kalçaları altına yastık koyarak ne kadar süre yatmaları gerektiğini sorgularlar. Bunların hiç birisine gerek yoktur çünkü erkek vajina içine boşaldıktan saniyeler içinde erkek sperm hücreleri kadın üreme organları içinde olmaları gereken yerlere, yukarılara zaten çıkmışlardır bile ve dışarıya akan sıvı meninin boş sıvı kısmıdır.

Gebeliği yeterli süre deneyip artık infertil kabul edilen çiftlerde nasıl bir yönetim planı uygulanmalıdır?

Bazen uzun süredir ve defalarca muayene, inceleme ve tedaviler uygulanmış çiftlerde hem kadının hem erkeğin muayene aşamaları atlanabilirse de prensip olarak muayene esastır. Hastaya dokunmak, üreme organlarını hissetmek, defalarca yapılmış ultrason, sintigrafi ya da magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinden daha değerlidir. Bir hekim, muayenede fark ettiği bir hassasiyeti, organlardaki itilme, çekilme gibi yer değişikliklerini, gözle kolaylıkla görünen bir lezyonu, hiçbir görüntüleme yöntemi ile teşhis edemez. Üzülerek görüyorum ki bazı meslektaşlarım hastaları muayene etmek yerine hemen vajinal ultrason probunu vajinaya uygulamayı o kadar alışkanlık haline getirmişler ki neredeyse bu yaklaşım hastalar arasında normal kabul edilmeye başlanmış. Yine çok üzülerek şahit oluyorum ki infertil çiftle sorunları hakkında konuştuktan sonra hemşireme hastayı muayene için hazırlamasını söylediğimde “Nasıl yani?. Beni muayene mi edeceksiniz? Bu gerçekten gerekli mi?” tepkisine maruz kalabiliyorum. Aşağıdan muayene edilmediği ve defalarca sadece ultrason yapıldığı için rahim ağzında bir hastalığı, hatta kanser lezyonu görülememiş kadınlar biliyorum. Bu yanlış yaklaşımın bir diğer sakıncası da yıllardır yumurtalıklarda ya da rahimde mevcut olan bir zararsız görüntünün hekime başvuru nedeniyle uzaktan yakından ilişkisi olmadığı halde tesadüfen görüntülenmesi sonrası uygulanan gereksiz tedavi, hatta cerrahi girişimlerdir. Gereksiz yere yapılması yanında bazen bu tip girişimler kadının üreme yetisini dahi sınırlayabilir.

O halde, çiftle sorunlarını ayrıntılı şekilde konuştuktan ve kadını, gerekirse erkeği muayene ettikten sonra yapılması gereken testler nelerdir? Öncelikle erkeğin kabaca 1 ay ara ile iyi bir laboratuarda yapılacak en az 2 sperm sayımı, olmazsa olmazdır. Kadında kan örneğinde gerekli hormonal ve biyokimyasal testler aynı önemde, öncelikli testlerdir. Bulunan sorun, kaynağında düzeltilmeli ve çifte normal yolla gebelik şansı tanınmalıdır. Hiçbir yöntem normal yolla gebelik şansı kadar yüksek oranda başarılı değildir. Doğal ortamda kadının beyin biyoritim merkezleri, bulunan yumurtalar içinden en sağlıklısını, en döllenebilirini seçme yetisine sahiptir. Yine erkek spermlerinin doğal ortamda sadece en sağlıklısı, en fazla yumurtayı dölleyebilme yeteneği olanı gebeliği sağlar. Oysa örneğin tüp bebek tedavisinde bu seçim mekanizmaları ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenledir ki tüp bebek başarı oranları, doğal yolla gebelikten daha düşüktür. Hiç kuşkusuz, tedavi edilmesini gerektiren her hangi bir sorun yoksa veya bulunan sorun tedavi edilemeyecek kadar ağır ise tüp bebek, başvurulması gereken ve pek çok çifti bebeklerine kavuşturan çok yararlı bir yöntemdir. Son çaredir. Bazen yanlış bilindiği gibi sonuçları garanti olan, diğer tedavilerle uğraşmak yerine çaba harcamayı ve zaman kaybını önleyecek mucizevi bir yöntem hiç değildir. Ticari kaygılarla tüp bebeğin olduğundan çok daha başarılı olduğu izleniminin verilmesi, gerçekçi ve doğru değildir.

Dolayısıyla paniklemeyin. Sabırsız olmayın. Yanlış bir başlangıç, olan üreme fonksiyonlarınızdan taviz vermenize hatta en kötü senaryoyla geri dönülmez kayıplara yol açabilir. İleri ve sofistike üreme teknolojileri doğru zamanda, doğru kişilere uygulanmalıdır.

Gereksiz hatta sakıncalı testler      

Adet kanamasının 2 veya 3. günü yapılan kan testleri o kadar yaygın ki bu ezberin toplum tarafından nasıl öğrenildiği, bir araştırma konusu yapılmalı. Aslında nedeninin biz hekimlerin yanlış yaklaşımı olduğunun, sorumlusunun biz hekimler olduğumuzun bilincindeyim. Çoğu infertil çiftin hiçbir temel ve gerçekten gerekli test sonucu olmadığı halde elinde defalarca tekrarlanmış bu kan hormon sonuçlarının bulunduğunu görüyorum. Adet kanamasının 2 veya 3. gününde ölçülen FSH, LH ve Estradiol, prensip olarak kadının yumurtalıklarında ne kadar yumurta olduğu konusunda kabaca da olsa bize bilgi verir. Bir diğer deyişle, bu değerler yumurta deposunun ne kadar dolu ya da boş olduğunu gösterir. Şimdilerde anti-müllerian hormon (AMH), daha sık ölçülür olmuştur. Durup dururken neden üreme yaşlarındaki genç bir kadının yumurta deposu boşalmış olsun ki? Üstelik bu testler yumurta sayısının azaldığını tesadüfen gösterse bile (yüzde 1) bu durum gebe kalınamayacağının göstergesi değildir ki. Gebeliği sağlayan, yumurtanın sayısı değil, kalitesidir ve bu testler neden gebe kalınamadığı konusunda bizi aydınlatmaz. Yumurta sayısı azalmış gibi görünen bir kadının 1-2 ay gibi kısa sürede kendiliğinden gebe kalamayacağını kimse iddia edemez çünkü düzenli adetleri olan, dolayısıyla yumurtlama fonksiyonu normal bir kadında gebelik için sağlıklı, tek bir yumurta bile yeterlidir. Çoğu kez, bu testlerle yumurta sayısı az bulunan kadınlara hiç kendiliğinden gebe kalma şansı tanınmadan tüp bebek önerilmektedir ki bu tamamen yanlış bir yaklaşımdır. Yumurta sayısı az denilerek defalarca tüp bebek uygulanmış ve gebe kalamamış onlarca kadının gebe kalmayı engelleyen basit bir sorununun tedavisiyle nasıl kendiliklerinden gebe kalıp doğurdukları bilinen bir gerçektir.

Doğru yaklaşım, yeterli süre gebeliği deneyip infertilite sorunu olduğu anlaşılan çiftlere süratle yukarıda bahsedilen temel infertilite testlerinin uygulanıp bulunan engelin tedavisi olmalıdır. Bunlar çiftlerin en fazla 1-2 aylarını alır. Yumurta sayısının azalması sadece tanı ve tedavinin hızlıca yapılmasını gerektirir ve sonuç alınamaması durumunda son çare olarak tüp bebek uygulanır.  Yumurta deposunu yansıtan testlere hiç mi bakılmasın? Ailede erken menopoz, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, yaşın ileri olması gibi durumlarda bu testlere öncelik verilmesi yerindedir. Tüp bebek tedavisi ve yumurta rezervi ile ilgili bilgileri daha ayrıntılı şekilde doktor sitesi ve www.drkutaybiberoglu.com adresindeki blog yazılarımda ve youtube kanalında bulabilirsiniz.

Özetle,

 • Mutlaka normal yolla kendiliğinden gebe kalabilmek için yeterli deneme süresini kendinize tanıyınız. Acele etmeyin, paniklemeyin.
 • Tüp bebek yöntemini, normal yolla gebe kalma şansınızı denemeden düşünmeyiniz. Tüp bebek en son çaredir.
 • İnternetteki pek çok siteden yararlanabilir ve bilginizi artırabilirsiniz ama ticari sitelerin yönlendirmelerini temkinli karşılayın. Mutlaka ikinci, hatta üçüncü bir uzmandan fikir alın.

Prof. Dr. Kutay Biberoğlu

26 Ocak 2018, Ankara

Çocuk sahibi olamayan infertil çiftler için temel bilgiler” üzerine 4.398 yorum

 1. I simply wanted to say thanks all over again. I do not know the things I might have implemented in the absence of the type of solutions discussed by you relating to this problem. It was a intimidating concern in my opinion, nevertheless taking note of your well-written fashion you dealt with that took me to weep with happiness. Extremely grateful for the work and sincerely hope you realize what an amazing job you’re carrying out instructing the rest through your webblog. Most likely you’ve never got to know any of us.

 2. Thanks so much for providing individuals with remarkably spectacular possiblity to discover important secrets from here. It really is so sweet and as well , packed with amusement for me and my office co-workers to visit your blog at least three times weekly to read the latest issues you will have. And lastly, I’m always astounded with your striking solutions you give. Some 4 tips on this page are undeniably the finest we’ve had.

  1. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout ouut and ssay I truly enjoy reading
   your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that
   cover the same topics? Thanks a ton!

 3. egem temizlik Şirketi olarak Dış cephe, cam temizliği, ofis ve işyeri temizliği, inşaat sonrası temizlik, halı ve koltuk yıkama, cilalama hizmetleri vermekteyiz profesyonel personellerimizle izmirde sizlere en iyi hizme´ti vermekteyiz.

 4. Bursa evden eve nakliyat şiketimiz Bursa’nın en büyük ve firmaları arasında yer almaktadır.Asönsörlü ve sigortalı ev taşınması ile garanti veren en iyi firmadır.Bursa’nın her ilçesinde şehiriçi ve şehirler arası taşıma yapmaktadır.Hızlı ve kaliteli taşıma yapmak icin kullanmış oldugumuz ambalajlı ürünü en kalitelisinden kulanmak gerekir.Güvenli ve kaliteli %100 müşteri menmuniyeti iler yıldırım evden eve nakliyat ve eleman ve araç gereçleri ile siz müşterilerimize 24 saat hizmet vermektedir.

 5. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d
  like to send you an email. I’ve got some recommendations
  for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 6. Şanlı Temizlik Şirketi istanbul Temizlik sektöründe ev temizliği, inşaat sonrası temizlik, merdiven temizliği, ofis temizliği hizmetlerinde uzmanlaşmış bir istanbul temizlik firmasıdır temizlik sektöründe her zaman profesyonel olarak hizmet vermekteyiz istanbulda temizlik hizmetï için bize ulaşın.

 7. Deha Nakliyat kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmetleri ve müşteri memnuniyet esaslı çalışma sistemiyle siz değerli müşterilerin taşımacılıkta güvenilir adresi olmaktadır. Ankara ve diğer illerde ev ve iş yeri taşımacılığının vazgeçilmez adreslerinden birisi olarak bilinmektedir. Sizler de taşımacılıkta üstün hizmet kalitesi sağlamak istiyorsanız firmamızı tercih edebilirsiniz. Ankara evden eve nakliyat ile Ankara ve çevresinde kaliteli hizmet alabileceğiniz gibi çevre iller için de aynı değer ve kalitede nakliye hizmetini başarılı bir şekilde alabilirsiniz. Nakliye çalışmalarında kaliteli güvence, ekonomik fiyat ve hızlı teslimat ayrıcalığı gerçekleştirmek için iletişim numaralardan bizlere ulaşabilir ve anında sorunsuz ve güvenilir nakliye hizmeti almaya başlayabilirsiniz. Evden eve ya da diğer nakliye alanlarında profesyonel nakliye desteği almak için randevu için 0312 319 65 65 numaralı telefondan bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Günün her saatinde 7/24 iletişim için biz buradayız.

 8. Thank you so much for providing individuals with a very pleasant possiblity to read critical reviews from this website. It is often so nice plus stuffed with fun for me personally and my office colleagues to visit your site the equivalent of three times per week to find out the newest things you have. Not to mention, we are at all times motivated for the sensational creative ideas you give. Some 1 facts in this posting are in reality the most efficient I’ve ever had.

 9. I wish to point out my respect for your generosity for people that have the need for assistance with this one area. Your special commitment to getting the solution around appears to be incredibly invaluable and has surely made professionals much like me to attain their desired goals. Your warm and helpful tutorial denotes a whole lot to me and additionally to my fellow workers. Best wishes; from each one of us.

 10. sohbet hattı canlı sex canlı sohbet canlı sohbet hattı sıcak sohbet hattı sohbet numaraları, sıcak sohbet, sex hattı, sex numalaraı, sohbet numaraları, sex hatları, sohbet hatları, sıcak sohbet, canlı sohbet ,dert hattı, sohbet hattı sohbet hatti sohbet hatt sohbet et sex numarası orospu numarası orospu numararsi orospu numaraları orusbu numararsı orusbu numaraları sohbet numaraları sıcak hatlar ateşli sohbet telefonda sex

 11. Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it difficult to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  With thanks

 12. I wanted to write you the bit of note in order to thank you very much as before for your extraordinary advice you have shared in this case. It has been extremely generous with people like you to give freely what exactly a number of us would’ve offered for sale for an ebook to earn some money for their own end, notably given that you might well have done it if you ever wanted. These creative ideas likewise served to be a easy way to fully grasp someone else have a similar dreams just like my personal own to find out significantly more around this condition. I know there are millions of more enjoyable instances in the future for individuals who scan your blog post.

 13. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Bless you!

 14. My spouse and i have been absolutely cheerful that Ervin could do his research through your ideas he had from your very own blog. It’s not at all simplistic to simply happen to be making a gift of secrets and techniques some other people might have been making money from. We fully understand we need you to give thanks to for that. These explanations you have made, the easy web site navigation, the friendships you will make it easier to engender – it is many great, and it’s assisting our son in addition to us reason why the article is amusing, which is extremely essential. Many thanks for all!

 15. Bursa evden eve nakliyat şirketimiz şehiriçi ve şehirler arası ev eşyası taşımada öncü ve eski firma olmakla kaliteli hizmet veren asönsörlü ev taşıması yapan Karacabey’in en büyük firmasıdır.Ekonomik ve uygun fiyatla ev taşımacılık bizim işimizdir.Hızlı ve güvenilir bir evden eve şirketi ile çalışmak için K1 yetki.belgesi olması çok önemlidir.Günümüzde özellik yaz sezonunda evden eve taşımacılık korsan çalışan çok firma vardır.Bu kişiler ev eşya taşımasında sorun yaşayabileğiniz kişililer mutlaka K1 belgesini isteyiniz.Kaliteli hızlı sorunsuz taşımada tek adres biziz mutlaka diyat alınız.

 16. Your style is really unique compared tto other folks I’ve read stuff from.
  Thank you for posting when you have thhe opportunity, Guess I wilkl
  just bookmark this site.

 17. certainly like your website however you have to test the spelling on quite
  a few of your posts. Severall of them are rife with spelling
  issues and I in finding it very bothersome to tell the reality however I
  will definitely come again again.

 18. We stumbled over here different website and thought I might as well cheeck
  things out. I like what I see soo i am just following you.
  Look forward to exploring your web page yet again.

 19. Hi aare using WordPress for your sitee platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you requie
  any coding knowledge to makee your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 20. Antalya havalimanı trasfer Taşımacılık Hizmeti Sektöründe faaliyet gösteren antalya transfer clk şirketimiz. Deneyimli, Profesyonel ve Güler Yüzlü personeliyle vip ve lüx taşımacılıkta en iyi hizmeti siz değerli müşterilerimize sunmayı ve özel transfer sektöründe en önlerde olmayı hedeflemiştir. Müşteri Memnuniyetini Şirketimizin kalite politikası olarak kabul etmiştir.

 21. Hatay evden eve nakliyat işlemine ihtiyaç duyan tüm müşterilerin güler yüzlü ve profesyonel hizmet alması için kurulmuş olan Hatay nakliyat platformumuz başarıya koşmaktadır. Kuruluş tarihinden beri internet üzerinden binlerce müşteriyi Hatay nakliyat firması ile buluşturarak taşınma işlemlerini yerine getirmiştir. Günümüzde kaliteli bir firma bulmak ve güvenli şekilde Hatay nakliyat hizmetini gerçekleştirmek oldukça zor ve meşakkatli bir hale geldiği görünmektedir. Ancak hızlı ve kolay ara yüzü ile bu dert ve sıkıntıları ortadan kaldıran uygulamamız gayet başarılı şekilde sürdürülmektedir. Hatay evden eve taşımacılık alanında görev yapan en Hatay’ın en iyi nakliyat firmaları platformumuz bünyesinde görev almış durumdadırlar. Hatay evden eve nakliyat talebiniz için özel olarak tasarladığımız sitemiz ve teklif al formumuz bu güne kadar yapılmış olan en basit ve kullanışlı bir uygulama olmuştur. On üç yaşındaki gencin bile kolaylıkla nakliyat talebi oluşturması sağlanmıştır. Hatay evden eve nakliyat ihtiyaçlarınızda anında 4 farklı firmadan nakliyat teklifi alarak müşteri yorumları ve oranların karşılaştırılmasını yapıp doğru kararı verebilirsiniz. Sizin için değerli olan her şey bizler için kıymetli olduğu bilinciyle taşımacılık işlemlerinizin tamamına talibiz.

 22. Antalya evden eve nakliyat sorumluluk isteyen büyük bir hizmet dalıdır. Kendi içerisinde bile çok farklı dallara yarılmış durumdadır. Bu sebeplerden dolayı itina ile yapılması ve özen gösterilmesi gerekmektedir. Tabi özen göstermenin de gerektirdiği birçok kural ve kaide vardır. Bu kurallara harfiyen uymak gerekir. Antalya nakliyat firmaları arasında işini layıkıyla yapan firma olduğu gibi sorunların yaşanmasına neden olan kuruluşlarda ne yazık ki bulunmaktadır. Bizim amacımız en iyiler ile sizleri buluşturmak üzerine kurulmuş bir düşüncedir. Bu düşüncenin temelinde mutlu müşteri kitlesini olabildiğince üste çıkarmak vardır. Bunun içinde Antalya nakliyat alanında uzun yılardır görev üstlenen ve müşterilerine önem veren kurumsal firmaları yeni müşterilere daha iyi hizmet sağlaması için bünyemizde barındırmaktayız. ‘’ Taşınmanın Kolay Adı ‘’ sloganıyla çıktığımız bu yolda binlerce kişiye sağladığımız hizmet bunun en büyük göstergesi ve bizlerin referansı olmuştur. Bu nedenle sizlerde taşınmaya karar verdiğinizde Antalya evden eve nakliyat için firmalarımızdan güvenle hizmet talebinde bulunabilirsiniz. Sizlere özel olarak sunulacak olan Antalya evden eve nakliyat fiyatları tercihleri arasında karar vermek için birde firmaların Antalya evden eve nakliyat tavsiye sonuçlarıyla daha net ve doğru karar verebilirsiniz.

 23. I am also writing to let you know what a wonderful encounter our princess had reading through your site. She noticed so many things, which included what it’s like to possess an amazing helping mindset to get many more completely learn about various specialized matters. You truly exceeded our own expectations. Many thanks for distributing such great, dependable, edifying and unique thoughts on that topic to Julie.

 24. Samsun nakliyat sektörü içerisinde onlarca nakliyat firması görev yapmaktadır. Bu güne kadar sunulan hizmetlerin büyük bir bölümünden müşteriler memnun kalmış olsa da sorunların yaşandığı nakliyat süreçleri de ne yazık ki vardır. Bu sorunların üstesinden gelme adına yaptığımız çalışmalar kısa sürede meyvesini vermiştir. Samsun nakliyat platformumuz sayesinde hem firmaların kalite derecesi ortaya çıkmış hem de daha başarılı taşımacılık işlemleri gerçekleştirilmiştir. Samsun evden eve nakliyat denilince akla gelen ilk firmalar bünyemizde yer almakta ve aynı hassasiyetle işlerini icra etmektedirler. Samsun nakliyat firmaları düzgün hizmet ve uygun rekabet sistemi uygulayarak müşteri sorunlarını çözme adına adımlar atmışlardır. Taşımacılık en zor hizmetlerin başında geldiği herkes tarafından bilinir ve öyle kabul edilir. Ancak buna neden olan bizler ve tercihlerimizdir. Örnek verecek olursak Samsun nakliyat hizmeti almak istediğimiz nakliyat firması hakkında iyi bir araştırma yapmadığımız sonucuna varabiliriz.

 25. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir.Osmangazi evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar.Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 26. İstanbul Temizlik şirketi Şanlı Temizlik, haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Ayrıca vardiyalı çalışma sistemi uygulayan işletmeler için 24 saat tam zamanlı çalışma veya vardiyalarına uygun çalışma saatleri uygulayabilmektedir. İstanbul bölgesinde talep edeceğiniz tüm temizlik işleri için İstanbul temizlik firması Şanlı Temizliği arayabilir, en uygun fiyatla temizlik gerçekleştirebilirsiniz. (istanbul) temizlik şirketleri arasında Şanlı Temizlik çok kısa bir süre içerisinde yerini almıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir