Çocuk sahibi olmakta başarısız infertile kadınlara histeroskopi yapılmalı mıdır?