Medya ve Tüp Bebek Uygulamalarında Ahlaksız Teklif

Medya ve Tüp Bebek Uygulamalarında Ahlaksız Teklif “Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası”na dair 1928 tarihli kanundan başlayarak, “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü”, “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi”,  “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Türk Tabipleri Birliği “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi” […]

Medya ve Tüp Bebek Uygulamalarında Ahlaksız Teklif

Medya ve Tüp Bebek Uygulamalarında Ahlaksız Teklif “Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası”na dair 1928 tarihli kanundan başlayarak, “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü”, “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi”, “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Türk Tabipleri Birliği “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi” […]

Çocuk isteyen herkese tüp bebek mi yoksa sebebe yönelik tedavi mi?

Halk arasında tüp bebek olarak adlandırılan vücut dışında gebelik, tıbbi adıyla in vitro fertilizasyon (IVF), hiç kuşkusuz çocuksuz çiftler için büyük bir ümit ışığı oldu. İlk başarılı tüp bebek doğumunun gerçekleştiği 1978’den bu yana, dünyaya gelmiş toplam beş milyon üzerinde bebek var. Yine de tüp bebekle elde edilen başarı oranı, sanıldığı gibi her çocuk isteyen […]